Basis in de Nederlandse Antillen

Verzekeringsmaatschappij Fatum is gevestigd in Nederland en op Curaçao, Aruba, Bonaire en Sint Maarten en biedt schade-, levens-, en ziektekostenverzekeringen voor de particuliere en voor de zakelijke markt. Bij Fatum werken, verspreid over de drie eilanden, 200 personen.Wilt u meer weten over Fatum's activiteiten op de Antillen bezoek dan de Antiliaanse site.

Kredietwaardigheid


Sparen of verzekeren doet u uiteraard het liefst bij een betrouwbare financiële instelling, een instelling die een deugdelijke reputatie heeft opgebouwd. De recente financiële crisis heeft aangetoond dat vermeende betrouwbare partners toch minder betrouwbaar bleken te zijn. Fatum General Insurance N.V. is nog geen partij met een lange staat van dienst in Nederland, daar zijn wij ons terdege van bewust. Toch zijn wij al meer dan 105 jaar actief in de Nederlandse Antillen, Aruba en Suriname maar wij maken sinds 2003 deel uit van de Guardian Holdings Group (GHL) te Trinidad & Tobago. De Guardian Holdinsg Group heeft een A-Rating.
Rating

Een rating wordt toegekend door een daarin gespecialiseerd bedrijf, meestal op verzoek van een emittent en op diens kosten. De grootste ratingbureaus zijn Moody's Investors Service, Standard & Poor's en Fitch. Het is gebruikelijk dat de institutionele beleggers in hun beleggingsvoorschriften minimum-ratings hebben opgenomen. Het overgrote deel van de nieuw geëmitteerde obligaties heeft een rating. De uitgevende instelling van de obligatie betaalt een vergoeding aan de ratingbureaus om een rating af te geven.
 

Het toekennen van een rating gebeurt na een (vaak omvangrijk) initieel onderzoek, en er is een jaarlijkse herhalingstoets. In geval er op enig moment twijfels ontstaan of een toegekende rating nog correct is, wordt vrij regelmatig aangekondigd dat de rating aan herziening is onderworpen. De rating is dan "on watch" geplaatst. Hierbij wordt meestal vermeld of een opwaartse ("positive outlook") dan wel een neerwaartse ("negative outlook") herziening te verwachten is.
 

Bij het onderzoek wordt gekeken naar de financiële positie van een emittent, en naar zaken als door derden verstrekte garanties, de rol die houdstermaatschappijen in een concernverhouding spelen, et cetera. Bij een staatslening wordt typisch gekeken naar de omvang van de staatsschuld, het begrotingsbeleid, inflatieverwachtingen, concurrentiepositie en dergelijke.

Bron: wikipedia


Benaderingen ratingbureaus

De door Moody’s respectievelijk Standard & Poor's gehanteerde ratings zijn: Moody's Aaa, Aa1, Aa2, Aa3, A1, A2, A3, en dezelfde gradaties in B en C; Standard & Poor's AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, en dezelfde gradaties in B en C. Categorie D betekent bij beide bureaus dat de emittent failliet is. Deze ratings gelden voor langer lopende obligaties. Voor kortlopend schuldpapier worden andere ratings aangehouden.
 

In het algemeen wordt aangenomen dat obligaties tot en met A- nog redelijk veilig zijn in die zin dat de kans op betalingsproblemen niet zeer groot is. Bij lagere ratings begint dat risico toch een omvang van "niet meer verwaarloosbaar" te krijgen.

 

Het slechte beursklimaat sinds het einde van de dotcom-hausse heeft voor diverse emittenten in de financiële sector (en met name voor verzekeringsmaatschappijen) tot rating-verlagingen geleid. Diverse gerenommeerde Europese (her-)verzekeringsmaatschappijen hebben thans ratings die meerdere "notches" lager zijn dan daarvoor. En dergelijk over langere tijd uitspreid proces van ratingverlaging staat bekend als "rating drift".


Rating Fatum General Insurance N.V.

De Guardian Holdings Group heeft een A minus rating waarmee we ons kunnen meten met de in Nederland grote, bekende financiële dienstverleners. Fatum General Insurance heeft dus en een gunstige kredietbeoordeling en kent het klappen van de zweep al meer dan 105 jaar. Klik hier voor meer informatie.