Guardian Holding

guardian_holding_logo

 

 

 

 

Voor meer informatie over Guardian klikt u hier om de website te bezoeken.

Rene van den Broek
Algemeen Directeur van Fatum Nederland
Brainpark II
Lichtenauerlaan 102-120
3062 ME Rotterdam
010-7982455
 

GUARDIAN HOLDINGS LIMITED


Fatum is onderdeel van de Guardian Groep. Guardian Holdings Limited dis een van de grootste verzekeraars in het Caribisch gebied met meer dan 150 jaar ervaring.
Historie

Trinidad & Tobago zijn de meest zuidelijke eilanden in de Caribische regio en daar vindt Guardian Holdings Limited haar oorsprong. In 1847 startte Standard Life Of Scotland een bijkantoor in Trinidad. Het bedrijf onderging vele transformaties tot de oprichting van een houdstermaatschappij op 18 Juni 1996.  Onder deze houdstermaatschappij werden de activiteiten van levensverzekeringen, schadeverzekeringen en project ontwikkeling samengebracht.

In 1999, verwierf Guardian Holdings Limited aanzienlijke belangen in verzekeringsportefeuilles in Jamaica en bracht hier de activiteiten van Guardian Life Limited in onder. De investering in Jamaïca werd gedaan onder de aanname dat de kwetsbare Jamaicaanse economie een voorzichtig herstel liet zien en men verwachte dat met name de financiële sector hiervan zou profiteren.
 

In 2000 ging GHL ging een stap verder en kocht de kocht Royal & Sun Alliance Jamaica Ltd, een toonaangevende schadeverzekeraar en werd in 2002 omgedoopt in West Indies Alliance. Deze dochter maatschappij werd in haar geheel ondergebracht onder Guardian General Insurance Company.


De structuur van de groep evolueerde verder door een strategie van regionale groei door overnames, diversificatie in andere sectoren binnen de financiele dienstverlening, verdere ontwikkelingen in projectontwikkeling op de woningmarkt en investeringen in verschillende ‘emerging markets’.

In dat jaar, werd Guardian Asset Management opgenomen als volledige dochteronderneming GHL in Trinidad & Tobago en werd een vergunning verleend om als financiële instelling in het kader van het Akte van Financiële Instellingen te opereren zoals afgegeven door de Centrale Bank van Trinidad & Tobago in 2003. De cliënten van Guardian Asset Management kunnen hun vermogen met innovatieve investeringsoplossingen uitbouwen. De service van Guardian Asset Management omvat onder andere  risicospreiding, het frequent in evenwicht brengen van portefeuilles, bouwstenen die samen onderdeel uitmaken van een gezonde investeringsstrategie op lange termijn.
 

In 2001 werden twee van de belangrijkste regionale schadeverzekeringsmaatschappijen overgenomen door Guardian Holdings Limited en samengevoegd tot Guardian waarmee Guardian in een keer een van de grootste schadeverzekeringsmaatschappijen van de regio werd. Deze dochteronderneming biedt bezit en slachtofferverzekeringsproducten, met inbegrip van motor, eigendom, inbraak, aansprakelijkheid, watersport en reisverzekeringen aan.

In 2003 werd de overname van de Fatum Holding N.V. bekend gemaakt waarmee een oeroud Hollands bedrijf in handen kwam van een Caribisch bedrijf.

 
Vandaag is GHL de moedermaatschappij voor een geïntegreerde financiële dienstverlener met de nadruk op leven, gezondheid, eigendom, letsel, pensioenen, vermogensbeheer. De groep werkt in de Engelse en Nederlandse Caraïben, Centraal en Latijns Amerika.


GHL is genoteerd op de beurs van Trinidad & Tobago en Jamaïca. GHL werd door Gleaner en Mona School van Zaken Jamaïca uitverkoren tot het meest bewonderde Bedrijf in Trinidad & Tobago (2003) en Caraïbisch Bedrijf van het Jaar (2000).


Kernwaarden/Visie

Zowel Guardian als Fatum hebben drie kern-eigenschappen en dat zijn: Kracht, uithoudingsvermogen en leiderschap. Zowel Guardian als Fatum zijn al meer dan 100 actief in deze Caribische regio. Een dergelijke leeftijd wordt niet bereikt door het nastreven van korte termijn doelstellingen of door te reageren op iedere verandering van de marktomstandigheden. Soms is het immers verstandig om de ontwikkelingen even rustig te volgen. Het belang van de klant staat immers voorop. Dat uit zich onder andere in een prudent beleggingsbeleid, bewezen goede schade-afhandeling, consistentie in de behaalde financiële resultaten, helderheid ten aanzien van distributie en een solvabiliteit die ver boven de minimale vereisten van de Centrale Bank ligt.


Een en ander uit zich ook in het feit dat de groep over 2008 een positief resultaat van 201 miljoen Trinidad dolllar heeft behaald terwijl 2008 voor veel andere financiële dienstverleners een minder positief jaar is geweest. De verkoop van de Grupo Mundial in 2007 heeft geleid tot meer financiële flexibiliteit. De gefaseerde verkoop van de aandelen in RBTT (tevens gevestigd op Trinidad & Tobago) waardoor we ook op deze transactie een gunstig resultaat hebben geboekt waardoor de volatiliteit van onze financiële performance behoorlijk is verminderd en dat is een positieve ontwikkeling. De keuze voor de verkoop van Grupo Mundial betekent overigens niet dat de Guardian Groep bezig is om haar strategie om voet aan grond in Latijns Amerika te zetten overboord te zetten.

 

Tegen het einde van 2008 kende de groep een belegd vermogen van 10,97 miljard dollar verdeeld over 50% staatobligaties, 39% in vastrentende waarden of korte termijn deposito’s en 11% in aandelen. Ondanks deze verschuiving in de portfolio, zijn wij er niet in geslaagd om waardevermindering van het belegde vermogen te voorkomen. De groep is echter dusdanig sterk dat wij in staat zijn om deze beleggingen aan te houden totdat de markten zich herstellen.

 

De Guardian Holdings Group heeft in tegenstelling tot veel andere grote financiele dienstverleners het jaar goed afgesloten want wie had kunnen voorspellen dat een aantal grote financiele instellingen moesten worden gered door de overheid. Ook in Trinidad & Tobago hebben twee grote spelers het einde van het jaar niet in dezelfde constellatie van begin 2008 gehaald. In tijden van crisis komen de ware leiders naar voren.

 

Ondanks de ‘slechte’ economie in 2008 en ondanks het feit dat de groep een aantal belangen heeft afgestoten, zien we toch dat het operationele resultaat. De belangrijkste maatstaf voor het welzijn van een onderneming is het operationele resultaat van de ‘core’ business. Indien we de buitengewone bate bij de verkoop van Grupo Mundial buiten beschouwing laten, dan zie we dat het operationele resultaat met 79,4$ is gestegen tot 728,4 miljoen Trinidad dollar.

 

De opbrengsten van de verkoop van het belang in RBTT en van Grupo Mundial zijn gedeeltelijk aangewend voor het verbeteren van de schuldpositie. Verder beschikt de groep over voldoende verdiencapaciteit. In 2008 werd het netto werk kapitaal met 173 miljoen dollar.
 


Blik op de toekomst

Zoals reeds eerder aangegeven, kenmerkt een sterke financiële dienstverlener zich door consistentie in beleid. Dat geldt ook voor de Guardian Holdings Group. In het verleden hebben we telkens groei gerealiseerd door onder andere overnames maar we schroomden er ook niet voor om belangen van de hand te doen als het kapitaal beter op een andere wijze kon worden aangewend. De laatste jaren voor de financiële crisis leken de bomen in de hemel te groeien waardoor veel overname kandidaten onbetaalbaar werden. De huidige ‘afwaardering’ en het feit dat we in een gezonde financiële positie verkeren, maken dat we nu voorzichtig om ons heen kunnen gaan kijken op het overnamepad.
 

Uiteraard verwachten wij in de toekomst goede resultaten te kunnen boeken door continu te verbeteren op de volgende deelgebieden.
 

Een organisatie waar de klant centraal staat. Altijd streven naar verbetering van producten, diensten en service door gebruik te maken van de juiste technologie. Een organisatie waarin continu wordt gewerkt aan het verbeteren van de prestaties en tegelijkertijd het verlagen van de kosten. Deugdelijk Risk Management. Als iets heeft laten zien wat er kan gebeuren als risico’s niet goed gemanaged worden, dan is dat wel de recente financiële crisis. Integriteit en ethiek. In een industrie waar 'vertrouwen’ het sleutelwoord is, kan succes worden alleen worden bereikt door integriteit en hoge ethische normen te ‘leven’ want alleen dat leidt immers tot ‘sustainable profitability’. Human Resources. Een onderneming is zo goed als haar mensen zijn. Daarom zal de Guardian groep blijven investeren in ontwikkeling en training van onze personeelsleden.