Basis in de Nederlandse Antillen

Verzekeringsmaatschappij Fatum is gevestigd in Nederland en op Curaçao, Aruba, Bonaire en Sint Maarten en biedt schade-, levens-, en ziektekostenverzekeringen voor de particuliere en voor de zakelijke markt. Bij Fatum werken, verspreid over de drie eilanden, 200 personen.Wilt u meer weten over Fatum's activiteiten op de Antillen bezoek dan de Antiliaanse site.

Fatum Nederland


Fatum Nederland is in 2009 opgericht en houdt zich uitsluitend bezig met schadeverzekeringen voor zowel de particuliere als de zakelijke markt.


Meer dan 100 jaar hebben wij onder de vlag van de Internationale Nederlanden Groep (ING) in het Koninkrijk der Nederlanden geopereerd. Sinds 2003 maken wij onderdeel uit van de Guardian Holdings Group gevestigd in Trinidad & Tobago. Eén van de grootste financiële dienstverleners in het Caribisch gebied. Binnen deze groep wordt gestreefd naar verhoging van het rendement door 'economies of scale'. Met onze op de Nederlandse wetgeving gebaseerde producten, is de stap naar markten met vergelijkbare wet- en regelgeving voor de hand liggend.Geschiedenis

In Nederland is Fatum niet onbekend. Onder de naam “Assurantiemaatschappij tegen brandschade" en voor leven onder de naam "De Nederlanden van 1845” wordt Fatum in 1904 gevestigd op Curaçao. De maatschappij werd geleid door verschillende (gevolmachtigd) agenten met een concentratie op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten en eerder Suriname.  Meer dan 100 jaar hebben wij binnen het Koninkrijk der Nederlanden geopereerd onder de Internationale Nederlanden Groep (ING). Een oerhollands bedrijf. Onze producten zijn dan ook geënt op de Nederlandse wetgeving en gebruiken. 

Fatum Nederland heeft uiteraard de verplichte vergunningen van De Nederlandsche Bank (DNB) voor het aanbieden van schadeverzekeringen in Nederland, voldoet aan de vereisten van de Wet Financiële Dienstverlening (WFT) en staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 

In de Nederlandse Antillen is Fatum de grootste speler op de verzekeringsmarkt met een zeer solide financiële positie. De eisen die de Bank van de Nederlandse Antillen stelt aan de solvabiliteit worden dan ook ruimschoots gerealiseerd. Fatum maakt in de Nederlandse Antillen al meer dan 105 jaar een gezonde winst.


Wat doet Fatum Nederland?

 Fatum treedt in Nederland op als:

  • herverzekeraar
  • participeert in pool tekening en
  • verstrekt volmachten.

Herverzekeraar

Soms zijn risico's dusdanig groot dat de wat kleinere verzekeraars enige terughoudendheid moeten betrachten bij het accepteren van het risico. Denk hierbij aan een groot winkelcentrum of een groot landbouwbedrijf. Door herverzekering verhoogt de verzekeraar zijn tekencapaciteit. Dit geeft de verzekeraar de mogelijkheid verzekeringen met hogere verzekerde bedragen af te sluiten. Daarnaast voorkomt herverzekering grote fluctuaties in de jaarcijfers van de verzekeraar. Dit laatste is uiteraard erg belangrijk in een tak van sport waar vertrouwen een groot goed is!

  • De frequentie van kleine en middelgrote schades;
  • Grote schades, zoals een grote brand in een fabriek,
  • Een opeenhoping van schades voortvloeiend uit een enkele oorzaak, zoals een grote storm.

Fatum treedt sinds bijna twee jaar op als herverzekeraar op de Nederlandse markt.


Pool

Grote bedrijven die opereren in lastige markten of regio's moeten uiteraard ook de financiële gevolgen van risico's kunnen verzekeren. Het assurantie-intermediair op de hoek, kan hierin vaak niet voorzien. Deze zijn immers gericht op particulieren en het Midden-en Kleinbedrijf.  Het verzekeren van dergelijke omvangrijke risico's wordt vaak in handen gegeven van assurantie-makelaars die deze dan op hun beurt weer onderbrengen bij diverse verzekeraars. De administratie van de verzekering en afhandeling van eventuele claims wordt verricht door de assurantie-makelaar. Fatum is beschikbaar voor pooltekening.


De Europese mededingingsautoriteit heeft het vormen van pool's toegestaan. Klik hier voor meer informatie over poolverzekeringen en/of co-assurantiën. 


Volmacht

Fatum Nederland heeft een aantal assurantie-intermediairs de volmacht gegeven tot het overnemen van bepaalde taken van Fatum zoals de acceptatie van uw verzekering, polisopmaak en schade-afwikkeling direct bij het assurantie-intermediair. Het voordeel voor de klant is dat de polis sneller wordt opgemaakt en een eventuele schade makkelijker af te wikkelen is. Fatum opereert derhalve niet als direct writer.

 


Vergunningen

Om aan de groeidoelstellingen van Guardian Holdings Limited te voldoen, heeft Fatum General Insurance N.V. in 2009 de eerste schreden op de Nederlandse markt gezet. In dat jaar is gestart met het opzetten van verzekeringsactiviteiten in Nederland, het aanbieden van financiële schadeverzekeringen in de Nederlandse markt.

 

De Nederlandse Bank (DNB) houdt toezicht op de financiële markten, controleert of financiële ondernemingen hun verplichtingen nakomen. De AFM houdt gedragstoezicht, controleert of consumenten duidelijke en eerlijke informatie krijgen. Middels een notificatieprocedure bij De Nederlandsche Bank (DNB) heeft Fatum General Insurance N.V. van DNB toestemming verkregen (financiële) diensten te verrichten in Nederland.

 

De vergunning van Fatum General Insurance N.V. om financiële producten te mogen aanbieden vindt u hier. Tevens is het belangrijk dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in de financiële markten. Derhalve houdt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht op de financiële markten (waaronder de verzekeringsmarkt). Fatum General Insurance N.V. valt onder dit gedragstoezicht van de AFM. In de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn nagenoeg alle regels en voorschriften voor de financiële markten en het toezicht daarop samengebracht.