Basis in de Nederlandse Antillen

Verzekeringsmaatschappij Fatum is gevestigd in Nederland en op Curaçao, Aruba, Bonaire en Sint Maarten en biedt schade-, levens-, en ziektekostenverzekeringen voor de particuliere en voor de zakelijke markt. Bij Fatum werken, verspreid over de drie eilanden, 200 personen.Wilt u meer weten over Fatum's activiteiten op de Antillen bezoek dan de Antiliaanse site.

Vergunningen


Inleiding


Om aan groeidoelstellingen GHL te voldoen etcera heeft Fatum General Insurance N.V. in 2009 de eerste schreden in Nederland gezet. In dat jaar is gestart met de het opzetten van verzekeringsactiviteiten in Nederland, het aanbieden van financiële schadeverzekeringen in Nederlandse markt.Toezicht

De Nederlandse Bank (DNB) houdt toezicht op de financiële markten, controleert of financiële ondernemingen hun verplichtingen nakomen. De AFM houdt verder gedragstoezicht en controleert of consumenten duidelijke en eerlijke informatie krijgen.

 

Door middel van een notificatieprocedure bij De Nederlandsche Bank (DNB) heeft Fatum General Insurance N.V. van DNB toestemming verkregen (financiële) diensten te verrichten in Nederland. De vergunning van Fatum General Insurance N.V. om financiële producten te mogen aanbieden vindt u terug in dit register.

 

Tevens is het is belangrijk dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in de financiële markten. Derhalve houdt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht op de financiële markten (waaronder verzekeren). Fatum General Insurance N.V.  valt onder dit gedragstoezicht van de AFM. In de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn nagenoeg alle regels en voorschriften voor de financiële markten en het toezicht daarop samengebracht